Dokáže systém bA fungovať pri vybratej hlavnej batérií elektrobicykla?

Nie, pri vybratej hlavnej batérie elektrobicykla je bA nefunkčný. Ak nastávajú takéto prípady tak je nutné pripojenie malej záložnej batérie

Zariadenie bA je odolné voči kvapkajúcej a striekajúcej vode, ale nie je vodotesné

Zobrazením aktuálnej polohy v aplikácií bA a kontrolou času poslednej polohy

Aktivácia prebieha prvým pridaním zariadenia do mobilnej aplikácie bA