Aký je správny postup pri párovaní bA s iPhone?

Pre používateľov iOS sa po skopírovaní Bluetooth adresy do príslušného formulára a jeho potvrdení aplikácia bA opätovne automaticky otvorí v nastaveniach Bluetooth Vášho telefónu. V tejto fáze je potrebné počkať na požiadavku na párovanie. Ak používateľ ťukne v otvorenom okne na názov mobilnej jednotky v zozname nájdených bluetooth zariadení, proces párovania nebude úspešný!

Skontrolujte či sa mobilná jednotka nenachádza v zozname spárovaných zariadení telefónu, ak áno, odstráňte ju

  • Skontrolujte, či máte spárovaný bluetooth smartfónu s bA
  • Skontrolujte, či je zapnutý bluetooth na Vašom smartfóne

Táto funkcia bude spustená pri najbližšom update SW

  • Skontrolujte SN: a Code: čísla z výrobných štítkov ktoré sú nalepené na zariadení alebo aj na záručnom liste
  • Skontrolujte správnosť zadaných údajov
  • Skontrolujte prítomnosť GPS signálu v mieste bicykla, prípadne presuňte elektrobicykel na otvorené priestranstvo s výhľadom na voľnú oblohu
  • Skontrolujte montáž mobilnej jednotky
  • Skontroluje stav nabitia a pripojenie batérie elektrobicykla
  • Skontrolujte prítomnosť a intenzitu signálu GSM v mieste bicykla
  • Skontrolujte, či je váš smartfón pripojený na internet