Čo je bikeAngel?

bikeAngel je systém pre monitorovanie a stráženie bicyklov a elektrobicyklov pozostávajúci z miniatúrneho inteligentného GPS zariadenia vysokej kvality. Zariadenie je nainštalované skrytou montážou priamo v elektrobicykli, navonok je neviditeľné a je ovládané pomocou mobilnej aplikácie

Zaslanie upozornenia s polohou o páde bicykla na smartfón zdieľanej osoby a indikácia stavu batérie

Zariadenia bA je konštruované tak, aby odolalo otrasom a nárazom

Áno, ale iba vtedy, ak Vám to používateľ umožní prostredníctvom tzv. „pozvánky“ pre sledovanie jeho e-bike

bA je možné lokalizovať všade tam, kde je dostupný signál GPS a sieť GSM operátora

Iba Vy a osoby s ktorými zdieľate údaje o Vašom bicykli. Po zaregistrovaní zariadenia bA vo Vašej aplikácii na sledovanie, budete môcť uviesť viacero dôveryhodných osôb, ktorým chcete posielať upozornenia. Týmto používateľom môžete kedykoľvek práva na prezeranie Vašich údajov odobrať. Ak budete chcieť, aby aj iné osoby mohli priamo sledovať vaše zariadenie, bude potrebné zaslať im Vaše pozvanie prostredníctvom nainštalovanej mobilnej aplikácie. Po ich akceptovaní tieto osoby obdržia svoje prihlasovacie údaje

Zariadenie bA je chránené skrytou montážou

Zariadenie doporučujeme inštalovať výhradne len v zaškolených a autorizovaných servisných strediskách z dôvodu zachovania záruky bicykla a monitorovacej jednotky

Zariadenie bA nie je nutné pravidelne dobíjať, nakoľko je napájané z batérie e-bike

Zariadenie je skrytou montážou pevne nainštalované priamo v elektrobicykli. V prípade zmeny majiteľa (predaja) e-bike sa zariadenie môže dať odinštalovať a použiť ho do ďalšieho e-bike