Aké sú podmienky na smartfón pre inštaláciu aplikácie bA?

Smartfón musí mať trvalé pripojenie na sieť Internet a zároveň musí mať zriadené konto v Google Play Store alebo Apple Appstore