Ako odolné je zariadenie bA, je schopné prežiť aj pád bicykla?

Zariadenia bA je konštruované tak, aby odolalo otrasom a nárazom