Ako prvý krát aktivujem zariadenia bA?

Aktivácia prebieha prvým pridaním zariadenia do mobilnej aplikácie bA