Ako sa presvedčím či ukazuje polohu správne?

Zobrazením aktuálnej polohy v aplikácií bA a kontrolou času poslednej polohy