Aký je správny postup pri párovaní bA s iPhone?

Pre používateľov iOS sa po skopírovaní Bluetooth adresy do príslušného formulára a jeho potvrdení aplikácia bA opätovne automaticky otvorí v nastaveniach Bluetooth Vášho telefónu. V tejto fáze je potrebné počkať na požiadavku na párovanie. Ak používateľ ťukne v otvorenom okne na názov mobilnej jednotky v zozname nájdených bluetooth zariadení, proces párovania nebude úspešný!