Akým spôsobom posiela systém bA informácie o bicykli do smartfónu?

Prostredníctvom siete GSM/GPRS