Je zariadenie bA vodotesné?

Zariadenie bA je odolné voči kvapkajúcej a striekajúcej vode, ale nie je vodotesné