Kde všade môžem lokalizovať bA?

bA je možné lokalizovať všade tam, kde je dostupný signál GPS a sieť GSM operátora