Môžem si zariadenie bA svojpomocne nainštalovať?

Zariadenie doporučujeme inštalovať výhradne len v zaškolených a autorizovaných servisných strediskách z dôvodu zachovania záruky bicykla a monitorovacej jednotky