Môžem zmeniť svoje heslo do bA?

Používateľ môže zmeniť heslo priamo v mobilnej aplikácii, v nastaveniach