Musím zariadenie bA pravidelne dobíjať?

Zariadenie bA nie je nutné pravidelne dobíjať, nakoľko je napájané z batérie e-bike