Zariadenie bA neukazuje aktuálnu polohu.

  • Skontrolujte prítomnosť GPS signálu v mieste bicykla, prípadne presuňte elektrobicykel na otvorené priestranstvo s výhľadom na voľnú oblohu
  • Skontrolujte montáž mobilnej jednotky