Ceny vrátane mimoriadnej
3-ročnej garancie

Cena obsahuje:
• paušál na služby bikeAngel na 1 rok
pre
Cena neobsahuje samotné zariadenie
Cena
paušálu
na 1 rok
(EÚ)
38€ s DPH
Objednať
Cena obsahuje:
• paušál na služby bikeAngel na 1 rok
pre EÚ + Balkán
• platí len pre zariadenia vybavené príslušnou SIM-kartou
Cena neobsahuje samotné zariadenie
Cena
paušálu
na 1 rok
(EÚ + Balkán)
54€ s DPH
Objednať
Cena obsahuje:
• paušál na služby bikeAngel na 2 roky
pre
Cena neobsahuje samotné zariadenie
Cena
paušálu
na 2 roky
(EÚ)
69€ s DPH
Objednať
Cena obsahuje:
• paušál na služby bikeAngel na 2 roky
pre EÚ + Balkán
• platí len pre zariadenia vybavené príslušnou SIM-kartou
Cena neobsahuje samotné zariadenie
Cena
paušálu
na 2 roky
(EÚ + Balkán)
84€ s DPH
Objednať
AKCIA: PAUŠÁL NA PRVÝ ROK ZDARMA

Bez zmluvy a bez viazanosti