Ceny vrátane mimoriadnej
3-ročnej garancie

Cena obsahuje:
• samotné zariadenie bez vlastného zdroja napájania
• mobilnú aplikáciu bikeAngel
Po 1. roku je potrebné zakúpiť paušál na službu
Cena
zariadenia pre
auto/motocykel
(bikeAngel 1)
187€ s DPH
Objednať
Cena obsahuje:
• samotné zariadenie s vlastným zdrojom napájania
• mobilnú aplikáciu bikeAngel
Po 1. roku je potrebné zakúpiť paušál na službu
Cena
zariadenia pre
bicykel/e-bicykel
(bikeAngel 2)
239€ s DPH
Objednať
Cena obsahuje:
• paušál na služby bikeAngel na 1 rok
Cena neobsahuje samotné zariadenie
Cena
paušálu
na
1 rok
38€ s DPH
Objednať
Cena obsahuje:
• paušál na služby bikeAngel na 2 roky
Cena neobsahuje samotné zariadenie
Cena
paušálu
na
2 roky
69€ s DPH
Objednať
AKCIA: PAUŠÁL NA PRVÝ ROK ZDARMA

Bez zmluvy a bez viazanosti