ZDE PRO JISTOTU
HLÍDÁ TAKÉ


ZDE PRO JISTOTU
HLÍDÁ TAKÉ


bikeAngel PRÁVĚ PRO VÁS

Jste i Vy šťastný majitel kola, motorky, skútru nebo e-koloběžky, zkrátka všech „hraček“ na kolech? Určitě Vám záleží na jejich bezpečnosti a na bezpečnosti vašeho zdraví i zdraví vašich spolujezdců. Nemáte obavu vzdálit se od dětí a Vašich blízkých ani od kola, při společném výletě? Určitě jste kola zajistili mechanicky a dětem zajistili maximální bezpečnost, ale máte jistotu že právě nyní stále stojí na místě kde jste je opustili?

inteligentní systém pro monitorování
a hlídání elektrokol a motorek, sestávající
z miniaturního elektronického GPS zařízení a mobilní aplikace
 • Bicykle
  Jízdní kola
 • E-bike
  E-bike
 • Skútre
  Skútry
 • Motocykle
  Motocykly
 • Skútre a záhradne stroje
  Skútry, zahradní stroje
 • Kolobežky
  Koloběžky
Chceš koupit?

Ochrana a zdraví našich blízkých nám není lhostejná. Při nepříjemných nehodách a pádech o záchraně člověka často rozhodují vteřiny. Právě nainstalovaný inteligentní elektronický systém hlídání a ochrany bikeAngel, Vám umí poslat zprávu o pádu, manipulaci, nebo krádeži i s jeho přesnou polohou. Můžete tak okamžitě zareagovat a přivolat pomoc. Všechny tyto výhody můžete mít pod kontrolou na Vašem chytrém telefonu, nepřetržitě 24 hodin denně.

Nabízíme Vám a Vašim blízkým inteligentní
elektronické řešení: bikeAngel

KDO JSME?

Naše společnost přes 19 let vyvíjí a uvádí do praxe SW a HW v oblasti telematiky a dopravy. Ve všech nových zařízeních využíváme a aplikujeme dlouholeté zkušenosti, které jsme získali v oblasti GPS technologií.
Tisíce našich spokojených klientů oceňují zejména spolehlivost, inovace, kontinuitu k novým řadám produktů a v neposlední řadě rychlou servisní podporu při odstranění možných problémů. I my jsme měli obavy o naše „duše na kolech“ a proto jsme se pustili do vývoje „strážného anděla“. Přiznáváme, nejprve jsme vyzkoušeli a testovali mnoho jiných dostupných a podobných technologií, které

vypadaly opravdu velmi lákavě. Jak cenou, tak i funkčností. Bohužel jsme v nich jako vývojáři stále viděli více nedostatků, se kterými jsme se nemohli ztotožnit. Naráželi jsme často na jejich nízkou spolehlivost, častější výpadky, složitou obsluhu či nedostatečné zabezpečení dat. Poznáním těchto nedostatků jsme se rozhodli pro vlastní vývoj. Naše technologie držíme pevně v rukou a přizpůsobujeme je představám a požadavkům zákazníků. Kvalita je pro nás prvořadá, stejně jako zákazník, kterému se chceme vždy dívat přímo do očí.

Prezentační video

Instalace a montáž

Výhody

 • vlastní vývoj GPS zařízení
 • trvalá péče o produkt
 • inteligentní napájení
 • skrytá montáž a umístění
 • intuitivní ovládání
 • servis a technická podpora
 • ochrana dat proti zneužití
 • nízká cena zařízení a paušálu
 • pokrytí v zemích EU
 • paušál na první rok zdarma
 • vyrobené na Slovensku
 • mimořádná 3 letá záruka
 • miniaturní rozměr
Chceš koupit?

Funkce

bicykel v pohybe,
pravdepodobnosť krádeže

neželaná
manipulácia s bicyklom

indikácia pádu
s určením polohy

informácia
o mojej jazde

notifikácia napojenia/odpojenia
nabíjačky

bikeangel funkcie
bikeangel funkcie
bikeangel funkcie
bikeangel funkcie
bikeangel funkcie
bikeangel funkcie
bikeangel funkcie
bikeangel funkcie
bikeangel funkcie
bikeangel funkcie
bikeangel funkcie
bikeangel funkcie

zoznam
prejdených trás

mapa
mojej jazdy

prenos jazdy
do gpx formátu

vyžiadanie
aktuálnej GPS polohy

podporovaná platforma
pre iOS a ANDROID

senzor pohybu
a otrasu (akcelerometer)

automatické
rozpoznanie majiteľa

možnosť
elektronického stráženia

automatické stráženie
mimo dosahu majiteľa

upozornenia na: krádež, otras,
pád/náraz, kontrola spojenia

zasielanie alarmov
viacerým účastníkom

indikácia
stavu batérie

možnosť zobrazovania viacerých zariadení
na 1 smartphone

notifikácia
kritického stavu batérie

Chceš koupit?

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRE VYUŽÍVANIE MOBILNEJ APLIKÁCIE bikeAngel

Obchodná spoločnosť INFOCAR a.s., so sídlom Račianska 30/A, 831 02  Bratislava,
Slovenská republika, IČO 35 773 090, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu BA I, oddiel: Sa, vložka č. 2206/B (ďalej len „INFOCAR a.s.“ alebo „Prevádzkovateľ“) ako prevádzkovateľ internetovej stránky www.bikeAngel.eu (ďalej len „Internetová stránka“)
a mobilnej aplikácie “bikeAngel” (ďalej len „Aplikácia“) vydáva tieto podmienky používania Internetovej stránky a Aplikácie (ďalej len „Podmienky“):

Definícia pojmov
1. Aplikácia: 
   Mobilná aplikácia “bikeAngel”,  je elektronický prostriedok spoločnosti INFOCAR a.s.,  ktorý jej užívateľom umožňuje prístup k informáciám alebo službám obsiahnutým v rámci tejto Aplikácie. Táto je umiestnená a voľne stiahnuteľná na Apple Store pre iOS a na Google Play pre Android bezplatne. Podrobnejší popis Aplikácie je na internetovej stránke www.bikeAngel.eu
2. Používatelia Aplikácie:  Osoby, ktoré sú zaregistrované v mobilnej Aplikácii bikeAngel a súhlasia so všeobecnými podmienkami používania Aplikácie. 3. Podmienky: Tieto všeobecné podmienky, ktoré upravujú používanie Aplikácie.
4. Prevádzkovateľ Aplikácie: Obchodná spoločnosť INFOCAR a.s., so sídlom Račianska 30/A, 831 02  Bratislava, Slovenská republika, IČO 35 773 090, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu BA I, oddiel: Sa, vložka č. 2206/B

Úvodné ustanovenia
1.1 Predmetom týchto Podmienok je používanie Internetovej stránky a Aplikácie.
1.2 Tieto Podmienky ustanovujú všeobecné podmienky používania Internetovej stránky a Aplikácie. Zvolením alebo použitím Internetovej stránky a/alebo Aplikácie (ďalej len „Použitie“) akceptujú všetci užívatelia a návštevníci (ďalej len „Užívatelia“ alebo „Užívateľ“) platnosť Podmienok používania.
1.3 Užívatelia, ktorí nesúhlasia s týmito Podmienkami, nie sú oprávnení využívať Internetovú stránku a Aplikáciu.
1.4 INFOCAR a.s., si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia kedykoľvek zmeniť Podmienky používania.
1.5 Prístup na Internetovú stránku a prístup k Aplikácii a ich Používanie sú bezplatné.
1.6 Ak nie je uvedené na Internetovej stránke alebo v Aplikácii výslovne inak, obsah zverejnený na Internetovej stránke a/alebo v Aplikácii má výlučne informačný charakter.
1.7 Internetová stránka a Aplikácia, ako aj ich jednotlivé časti sú chránené zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“). Výlučným vlastníkom majetkových práv autora k Internetovej stránke a Aplikácii je INFOCAR a.s., ktorá je zároveň oprávnená vykonávať majetkové práva autora k tejto Internetovej stránke a Aplikácii.
Podmienky používania Internetovej stránky a Aplikácie určuje, vydáva a mení výhradne INFOCAR a.s.
1.8 Akýkoľvek neoprávnený zásah do Internetovej stránky a/alebo Aplikácie alebo ich častí, akékoľvek neoprávnené používanie Internetovej stránky a/alebo Aplikácie alebo ich častí, akékoľvek kopírovanie alebo napodobňovanie Internetovej stránky a/alebo Aplikácie alebo ich častí sú v rozpore s autorským zákonom alebo inými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a EÚ, a preto sa zakazujú. Ochranná známka, dizajn, obrázky, texty, časti textov a ostatný obsah Internetovej stránky a/alebo Aplikácie sa nesmú bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa, meniť, kopírovať, rozmnožovať, používať, doplňovať alebo iným spôsobom používať.
1.9  Internetová stránka a/alebo Aplikácia obsahujú externé linky, ktoré vedú k iným internetovým stránkam tretích osôb. INFOCAR a.s., nemá vplyv na dostupnosť, kvalitu a obsah externe prelinkovaných internetových stránok a nepreberá zodpovednosť za obsahy externých internetových stránok, ktoré porušujú platné právo alebo inou formou spôsobia Užívateľom škodu.
1.10 Prevádzkovateľ týmto udeľuje Používateľovi obmedzenú, osobnú, neprenosnú, nevýhradnú licenciu na používanie Aplikácie
1.11 INFOCAR a.s., nezodpovedá za prípadné škody spôsobené používaním Aplikácie alebo Internetových stránok bikeAngel či internetových stránok tretích osôb, na ktoré odkazuje Internetová stránka a/alebo Aplikácia.

Práva a Povinnosti Používateľov Internetovej stránky a Aplikácie
2.1 INFOCAR a.s., dáva právo využívať Internetovú stránku a Aplikáciu výhradne na osobnú
potrebu Užívateľov. Akékoľvek iné použitie Internetovej stránky a/alebo Aplikácie (tak
celku, ako aj ich jednotlivých častí) podlieha predchádzajúcemu schváleniu INFOCAR a.s., v súlade s autorským zákonom.
2.2 Akékoľvek zásahy do technického charakteru alebo obsahu Internetovej stránky a/alebo Aplikácie Užívateľmi sú zakázané.
2.3 Užívateľ berie na vedomie, že pri využívaní Internetovej stránky a/alebo Aplikácie sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a EÚ a/alebo s pravidlami morálky a slušnosti, a to najmä žiadnym spôsobom nemôže:
• propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine;
• propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním;
• otvorene alebo skrytou formou propagovať užívanie omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok;
• používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou;
• propagovať detskú pornografiu, ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav, odosielať príspevky s erotickým alebo pornografickým obsahom;
• otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov;
• otvorene alebo skrytou formou poskytovať reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám;
• uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé informácie o tretej osobe.
• Práva a Povinnosti Prevádzkovateľa Aplikácie
3.1 INFOCAR a.s., si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť alebo dopĺňať Internetovú stránku alebo Aplikáciu vrátane týchto Podmienok podľa svojej potreby a obchodných zámerov.
3.2  Prevádzkovateľ neposkytuje Užívateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia Internetovej stránky a Aplikácie. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním Internetovej stránky a/alebo Aplikácie.
3.3 V prípade sankcionovania Prevádzkovateľa za porušenie povinností Užívateľov uvedených v týchto Podmienkach ako aj za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky, berie Užívateľ na vedomie, že je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu Prevádzkovateľovi v celom rozsahu.
3.4 Prevádzkovateľ Aplikácie má právo vypnúť SIM kartu v GPS zariadení v prípade, ak si používateľ ani po 12 mesiacoch od uplynutia poslednej platnosti jeho licencie službu bikeAngel neobnoví.

Ochrana osobných údajov
4.1 Prevádzkovateľ zhromažďuje a chráni všetky poskytnuté osobné údaje v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov.
4.2 Potvrdením týchto Zmluvných podmienok udeľuje Používateľ súhlas Prevádzkovateľovi so spracovaním jeho osobných údajov v zmysle zákona č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, a to v rozsahu identifikačných údajov používateľa, ako sú v prípade fyzickej osoby – podnikateľa napr. meno, priezvisko, mailová adresa, telefónne číslo, v prípade právnickej osoby napr. obchodné meno, IČO, sídlo právnickej osoby, mailová adresa a telefónne číslo. Spôsoby spracovania sú najmä zhromažďovanie, vyhľadávanie, používanie, uchovávanie, doplňovanie, úprava, blokovanie a likvidácia. Doba spracovania osobných údajov je doba, počas ktorej má Používateľ za účelom využívania Aplikácie aktívny používateľský účet.
4.3 Spracovanie osobných údajov Používateľa sa deje za účelom zasielania informácií súvisiacich s Aplikáciou, s vývojom legislatívy dotýkajúcej sa Mobilnej aplikácie a pre marketingové účely Prevádzkovateľa, t. j. ponúkanie výrobkov a služieb, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách, ako aj zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Zb., v platnom znení, a to po dobu, počas ktorej má Používateľ aktívny používateľský  účet s tým, že k týmto údajom môžu byť priradené i ďalšie údaje.
4.4 Používateľ súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ môže zhromažďovať a využívať technické údaje a súvisiace informácie, mimo iného vrátane technických informácií o zariadení používateľa, systému a aplikačných softvéroch a periférnych zariadeniach, ktoré sú pravidelne zbierané s cieľom uľahčiť poskytovanie aktualizácií softvéru, podpory produktov a ďalších služieb súvisiacich s Aplikáciou. Prevádzkovateľ môže tieto informácie využívať, pokiaľ sú vo forme, ktorá používateľa osobne neidentifikuje, k vylepšeniu svojich produktov alebo k poskytovaniu služieb či technológií, a to iba po nevyhnutne dlhú dobu.
Súhlas platí rovnako pre správcom povareného spracovateľa.
4.5 Používateľ berie na vedomie, že má práva podľa § 11, § 21 zák. č. 101/2000 Zb., t. j. najmä, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže bezplatne kedykoľvek na adrese správcu odvolať, že má právo prístupu k osobným údajom a právo na opravu týchto osobných údajov, blokovanie nesprávnych osobných údajov, ich likvidáciu atď.

Odplata za používanie Aplikácie
5.1 Internetová stránka a Aplikácia ponúkajú na výber viaceré verzie možnosti dĺžky predplatených služieb na zvolené obdobie, ako aj mimoriadnej „AKCIE“ prvého roka prevádzky ZDARMA. Bližšie informácie o možnostiach predplatených služieb za Aplikáciu sú v cenníku uvedenom na adrese www.bikeAngel.eu/cena

Záverečné ustanovenia
6.1  Používanie internetovej stránky a Aplikácie, a tieto Podmienky používania Internetovej
stránky a Mobilnej aplikácie sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky a EÚ.
6.2 Ak zákon neustanovuje inak, súdy Slovenskej republiky majú výhradnú právomoc a sú miestne príslušné pre akékoľvek spory vzniknuté pri používaní alebo v súvislosti s používaním Internetovej stránky a Aplikácie, alebo s týmito Podmienkami používania.
6.3 Užívateľ vyjadruje svoj súhlas s týmito podmienkami a potvrdzuje, že sa s nimi v plnom rozsahu oboznámil, porozumel im a súhlasí s nimi.
6.4 Tieto podmienky sú platné a účinné dňom zverejnenia, t. j. odo dňa 9.04.2018

INFOCAR a.s.