Jaký je správný postup při párování bA s iPhone?

Pro uživatele iOS se po zkopírování Bluetooth adresy do příslušného formuláře a jeho potvrzení aplikace bA znovu automaticky otevře v nastaveních Bluetooth telefonu. V této fázi je třeba počkat na požadavek na párování. Pokud uživatel ťukne v otevřeném okně na název mobilní jednotky v seznamu nalezených bluetooth zařízení, proces párování nebude úspěšný!

Zkontrolujte zda se mobilní jednotka nenachází v seznamu spárovaných zařízení telefonu, pokud ano, odstraňte ji

Zkontrolujte, zda máte spárován bluetooth smartphonu s bA

Zkontrolujte, zda je zapnutý bluetooth na Vašem smartphonu

Tato funkce bude spuštěna při nejbližším update SW

Zkontrolujte číslo ID mobilního zařízení podle štítku

Zkontrolujte správnost zadaných údajů

Zkontrolujte přítomnost GPS signálu v místě kola, případně přesuňte elektrokolo na otevřené prostranství s výhledem na volnou oblohu

Zkontrolujte montáž mobilní jednotky

Zkontrolujte stav nabití a připojení baterie elektrokola

Zkontrolujte přítomnost a intenzitu signálu GSM v místě kola

Zkontrolujte, zda je váš smartphone připojen na internet