Jak je zařízení bA chráněno proti mechanickému poškození při krádeži?

Zařízení bA je chráněno skrytou montáží