Jak poprvé aktivuji zařízení bA?

Aktivace probíhá prvním přidáním zařízení do mobilní aplikace bA