Jaký je správný postup při párování bA s iPhone?

Pro uživatele iOS se po zkopírování Bluetooth adresy do příslušného formuláře a jeho potvrzení aplikace bA znovu automaticky otevře v nastaveních Bluetooth telefonu. V této fázi je třeba počkat na požadavek na párování. Pokud uživatel ťukne v otevřeném okně na název mobilní jednotky v seznamu nalezených bluetooth zařízení, proces párování nebude úspěšný!