Kde všude mohu lokalizovat bA?

bA je možné lokalizovat všude tam, kde je dostupný signál GPS a síť GSM operátora