Musím zařízení bA pravidelně dobíjet?

Zařízení bA není nutné pravidelně dobíjet, protože je napájeno z baterie e-bike