Zařízení bA neukazuje aktuální polohu.

Zkontrolujte přítomnost GPS signálu v místě kola, případně přesuňte elektrokolo na otevřené prostranství s výhledem na volnou oblohu

Zkontrolujte montáž mobilní jednotky